Munkahelyi egészség és biztonság tételek

Munkahelyi egészség és biztonság tételek

A munkavégzés fontos szerepet játszik szinte mindenki életében. Munkát csak abban az esetben tudunk végezni, ha munkaerőnk, illetve munkaképességünk teljes birtokában vagyunk. Munkahelyi egészség és biztonság tételek ezt dolgozzák ki, maximálisan figyelembe véve az egyéni igényeket.

A biztonság kedvéért

Minden tőkeprogram 1–2%-át a biztonságra kell fordítani. Azzal érvelnék, hogy minden alkalmazott olyan tőkevagyon, amelyet érdemes karbantartani. Most nézze meg a tipikus alkalmazotti munkaévet. 2000 produktív munkaóra van egy évben (40 órás hét, 80 óra szabadsággal). Ez azt jelenti, hogy egy átlagos munkavállalónak legalább 40 órás folyamatos képzésben és oktatásban kell részesülnie, ez összehasonlítva a számviteli és informatikai személyzettel és az átlagos képzéssel. Megjegyzendő, hogy ezek az edzésórák nem tartalmazzák a rutin alapszintű felfrissítő edzéseket.

Képzési/fejlesztési hiányosságok kijavítása

A biztonsági szakemberek képzését gyakran csökkentik a költségvetési korlátok, a vezetésben bekövetkezett változások és a biztonsági emberekkel szembeni általános előítélet. Ez utóbbi jelentős tényező a vállalati alkalmazottak körében. Az előítéletek virágoznak, mivel a frontvonal biztonsági tisztjei mindig negatívan jelennek meg a hír- és szórakoztató médiában, ami csekély esélyt jelent a szakma pozitív perspektívájára.

Gyakori kiképzési trükk, amikor a szerződéses tisztviselők felvételi folyamatában (interjúk, egységes elosztás stb.) eltöltött időt képzésnek számítják. A vállalati biztonsági vezetőknek vagy az őrző cégeknek meg kell határozniuk a szükséges képzést, és ellenőrizniük kell ezt a folyamatot.

A „fogságban gyakornoki szindróma” olyan szolgáltatóknál jelentkezik, akik vállalati képzést és tanúsítási programokat biztosítanak tiszteiknek. Fogságba kerülés akkor következik be, amikor a tiszt új munkáltatót keres, aki nem ismeri el a tanúsítványait. A hatás lassítja a karrier fejlődését, és arra ösztönzi a biztonsági őröket, hogy hagyják el az iparágat. Egyes tulajdonosi szervezetek nem adják át alkalmazottaiknak a képzésükről szóló bizonyítványokat vagy feljegyzéseket, és az ilyen gyakorlatokat meg kell szüntetni. A biztonsági vezetőknek szembe kell nézniük ezzel a problémával, és gondoskodniuk kell arról, hogy a tisztek ne csak teljesen kiképzettek legyenek, hanem visszajelzéseket, bizonyítványokat és elismeréseket kapjanak, amelyeket a tisztek pályafutásuk során magukkal vihetnek.

Karrierfejlesztési modellek

A folyamatos karrierfejlesztés fokozza a szervezeti fejlődést és a munkahelyi egészség és biztonság tételek megoldását, ugyanakkor erős személyzetmegtartási stratégiát eredményez. Az elkötelezett alkalmazottak termelékenyebbek, jobban hozzájárulnak az ügyfelek elégedettségéhez, és kevésbé valószínű, hogy lábbal szavaznak. Emellett jobban ráhangolódnak a kulturális kérdésekre – a biztonsági tiszti funkciók alappillére –, és hajlamosak a kényes helyzetekben megfelelő döntést hozni. A munkahelyi erőszak fenyegetésével a szervezetek nem engedhetik meg maguknak, hogy ne fejlesszék biztonsági részlegeiket és biztonsági személyzetüket.

Az ASIS Útmutató a magánbiztonsági tisztek kiválasztásához és képzéséhez egy olyan alapvető eszköz, amely biztosítja a teljes tanterv elkészítését. Egy univerzális szabványt határoz meg, amelyet a biztonsági vezetőknek meg kell felelniük és felül kell múlniuk. Ez egy szerves első lépés a karrierfejlesztési modell kialakításában.

Az egyik példában egy bevásárlóközpont olyan tanulási folyamatot valósított meg biztonsági személyzete számára, amely a több alapsorozatból állt, és az első 90 napban egy feladatra osztották be őket. Ezután elvégezték a vészhelyzeti reagálás terrorizmusra tanfolyamát és a bevásárlóközpont sorozatot; iparági/vertikális specifikus oktatási kurzus. Ezt a tűzoltó készülékek, bilincsek használatáról szóló havi képzések egészítették ki. Ezt követően a munkaviszonytól számított egy éven belül elkészült a vezetői csapat kiegészítő tagja.

Ez a képzési út érdemi karrierfejlesztést biztosított a biztonsági tisztek számára, hatékonyan használva a saját és külső tanulási erőforrásokat. Ennek nevéhez fűződik a forgalom 85-90%-os csökkentése is. Ezen túlmenően a magas szintű képzés révén a helyi rendőrség és ez a biztonsági osztály jó munkakapcsolatot alakított ki közvetlen rádiókapcsolatokkal a gyors reagálás érdekében.

Egy másik példában egy acélgyár jelentős bónuszt ajánlott fel a biztonsági tiszteknek, akik befejezték a vállalat CPO-programját. Ez kiegészült a szombati önkéntes órákkal. A jogi szempontokat ügyvéd tanította, a végrehajtó védelmet a megyei seriff, és a CPO felülvizsgálatát is elvégezték. A tisztek minőségi tantermi oktatásban és pénzjutalomban részesültek.

Munkahelyi egészség és biztonság tételek megoldása

Csípőzseb-oktatás, ahol a tisztet felkérik, hogy végezzen kezelői karbantartást (POM) egy berendezésen, utólagos utasítások vagy vészhelyzeti eljárások során kérdezik ki, vagy egy forgatókönyvet kapnak, amelyre reagálni kell. Ez bevonja a tisztet, és ellenőrzi a biztonsági programot.

Egy másik kulcsfontosságú szempont a biztonsági vezetők számára, hogy a biztonsági vezetők bátorítsák a hosszú távú biztonsági személyzetet, és elkerüljék a biztonsági csapat kiégését, ha a személyzet kiégett.

Azok a stratégiák, amelyeket olyan egyének fejlesztésére terveztek, akik viszont pozitívan befolyásolják társaikat, helyet kapnak a karrier/szervezeti fejlődésben. Az ilyen stratégiák inkább húzzák a húrt, mintsem tolják. Bátorítják a pozitív kortárscsoporti nyomást. Ron Minion, az IFPO alapítója ezt nagyszerűen használta egy nagy biztonsági szolgáltató cég irányítása során.

Megkötöttem azt az alkut, hogy „éhes” elkötelezett személyeket veszek fel, majd jelentős képzési költségvetést. Ez megkönnyítette a felvételt, mivel az emberek keresték a képzést, mi pedig sokat képeztük őket társaikhoz képest. De alkut kellett kötnöm ahhoz, hogy az elején elkötelezzem magam az edzéseken.