Bűnüldözés kontra vagyonvédelem

Bűnüldözés kontra vagyonvédelem

Hová mennek a rendfenntartók? Történelmileg azt láttuk, hogy fiatalabb tisztek hagyják el osztályukat, mint például én, más osztályokra, szövetségi ügynökségekre és általában nem bűnüldözési pályára, szemben a 10 éves vagy annál több tapasztalattal rendelkező tisztekkel. A világon nincs „tipikus munkanap” egyetlen rendvédelmi tisztnek sem. A napok hosszúak és tovább húzódnak, mint amennyire a műszakod be van írva. A 10 órás műszak 12 órás lesz és így tovább. Tisztként a szabadidő gyakran a bíróságon vagy a kiképzésen múlik, és a bűnözés növekedésével egyre nagyobb az esélye annak, hogy szabadnapján behívják. Ennél is fontosabb, hogy az elmúlt év során 91%-kal nőtt a lesből elkövetett támadások száma, és a nagy kérdés az, hogy ki szeretne most rendőr lenni?

Az utóbbi időben rengeteg tisztet látunk, akiknek csak hónapok választják el attól, hogy az egész világon, különösen Magyarországon uralkodó rendellenes légkör miatt lemondjanak az élethosszig tartó nyugdíjukról; rövidebb nyugdíjazással távoznak, és más pályára lépnek. Ez a magánbiztonsági cégek iránti kereslet növekedéséhez vezetett, ami az ilyen cégektől történő munkaerő-felvétel növekedéséhez is vezetett. A biztonsági kiadások 176%-kal ugrottak meg 2019-hez képest, ami most elképesztően 233%-kal haladja meg a tavalyi első negyedévet. Csak Budapesten a vagyonvédelem 2021-ben 700 tiszt ment nyugdíjba a rendőrségi statisztikák szerint, az előző évi 1509 nyugdíjazás után.

Növekszik a magánbiztonság

A magánbiztonsági tiszteknek nagyobb jogkörük van a magántulajdonban, mint a rendőrségnek. A magánbiztonsági tiszt feladata a tulajdonos képviselete, míg a rendőr a megyének, városnak vagy államnak dolgozik és képviseli, nem pedig az ingatlantulajdonost. Mivel a magánbiztonsági tisztek nem rendelkeznek nyugdíjjal és egyéb városi, állami vagy megyei juttatással, több költséghaszon jár a magánbiztonsággal, mint a bűnüldözéssel. A vagyonvédelem Dunakeszi környékén is probléma. A város, a megyei vagy az állami hivatal fedezi-e a magánterületen dolgozó szolgálaton kívüli tisztek minden kötelezettségét? A magánbiztonsági társaságok biztosítási tanúsítványokkal rendelkeznek, amelyek ügyfeleiket nevezik meg tanúsítványtulajdonosként, ami egy réteg védelmet nyújt a polgári vagy büntetőperekkel szemben.

Magyarországon a munkaügyi statisztikái szerint több mint 600 magánbiztonsági őr van az országban, szemben a 666 rendőrrel. Ha ezt globálisan nézzük, ez még mindig azt a tendenciát mutatja, hogy több magánbiztonsági cégre van szükség, mint rendvédelmi tisztekre. A becslések szerint Indiában 7 millió magánbiztonsági alkalmazott dolgozik, szemben a mindössze 1,4 millió rendőrrel. Hasonlóképpen, Kínában körülbelül 5 millió embert foglalkoztatnak a magánbiztonság, szemben a 2,7 milliós rendőri erővel.

A magánbiztonsági cégek még a közösség bevonására is kísérletet tesznek, hogy elnyerjék a közösség bizalmát. Ha egy pillantást vetünk a Hawque cégre, akkor a Ritz Gold Standard képzési modelljéből vettek kölcsönt, és beépítették annak alapvető összetevőit szolgáltatási részlegébe, a Hawque Protection Group-ba (HPG). Ez jelentős elmozdulás a hagyományos magánbiztonsági modelltől – az alacsony bérek fizetéséről, a minimális képzésről, a rossz ügyfélszolgálatról és diszkriminatív gyakorlatról ismert modell, amely az elmúlt néhány évben számos pert eredményezett.

Rendőrképzés

A rendőrakadémiák elsődleges képzési területei a következő öt kategóriába sorolhatók: hadműveletek (átlagos képzési óra = 213 óra), lőfegyverek, önvédelem és erőszak alkalmazása (168 óra), önfejlesztés (89 óra), jogi képzés. (86 óra), és mentális betegség. Az önfejlesztés kategóriában a tananyag több mint fele az egészségre és a fittségre fókuszál. Az önfejlesztő tréning további része elsősorban etikából és integritásból, kommunikációból, professzionalizmusból és stresszmegelőzésből/-kezelésből áll. Az akadémiák 81 százaléka tart stressz-megelőzési/-kezelési képzést, átlagosan hat óra időtartammal. A rendőrakadémia képzése azonban nem egységes.

Érdekes bejegyzések