Az irodalom és környezete

Az irodalom és környezete

Az irodalom, mint minden más emberi tevékenység, szükségszerűen tükrözi az aktuális társadalmi és gazdasági viszonyokat. Az osztályrétegződés azonnal tükröződött az irodalomban, amint megjelent az életben. Az amerikai indiánok, a sámán, vagy gyógyember énekei különböznek az egyén titkos, személyes dalaitól, és ezek is különböznek a közösségben énekelt rituális vagy szórakoztató csoportdaloktól. A hőskorban aA királyokról és vezérekről szóló epikus mesék, amelyeket barbár udvaraikban énekeltek vagy meséltek, különböztek a parasztházakban elmesélt népmeséktől.

Minél összetartóbb egy társadalom, annál jobban felcserélhetők Ady Endre műveiben a különböző osztályrétegekben kialakult elemek – sőt attitűdök – minden szinten. A késő középkorban a Petőfi határon létező szűk klánszervezetben például az urak és hölgyek tetteiről mesélő hősi balladák őrződnek meg a köznép dalaiban. De ahol az osztálymegosztottság áthidalhatatlan, ott az elit irodalom teljesen elszakadhat a populáris kultúrától. Extrém példa erre a Római Birodalom klasszikus irodalma. Formái és forrásai nagyrészt görögök voltak – a versmintázat törvényeit még a görög modellekből is átvette, noha ezek ellentétesek voltak a természetes mintákkal. A latin nyelv – és a főbb latin szerzők kifinomult műveinek többsége teljesen zárva volt a Római Birodalom lakosságának túlnyomó többsége előtt.

A nyomtatás megváltoztatta az ötletek tárgyalhatóságát. A 18. századi francia írók, Voltaire, Rousseau és Diderot írásai majdnem olyan szűk kasztból származtak, mint a római elit, de kinyomtatták őket. Egy generáció alatt bejárták az egész társadalmat, és létfontosságúak voltak annak forradalmasításában.

A modern idők irodalmában az osztálykülönbségek inkább magukban a művekben vannak, mint a közönségükben. Bár Henry James a felsőbb osztályokról írt ésÉmile Zola a munkásokról, valójában mindketten egy elit tagjai voltak, és egy elit tagjai olvasták őket – ráadásul a maguk korában azok, akik Zolát olvasták, minden bizonnyal inkább elitnek tartották magukat, mint Henry James olvasói. A hétköznapi emberek, ha egyáltalán olvastak, jobban kedvelték a szentimentális románcokat és a pennys rettegéseket. A populáris irodalom már kereskedelmi forgalomban előállított szórakoztató irodalommá vált, amelyet ma már a televíziós forgatókönyvek is szolgáltatnak.

A komoly irodalmat olvasó elit nem feltétlenül egy társadalmi vagy gazdasági felső osztály tagja. A legéteribb francia költőről azt mondják,Stéphane Mallarmé, hogy minden francia kisvárosban volt egy fiatal, aki a szívében hordta verseit. Ezek a versek talán a nyugat-európai civilizáció legelitebb termékei, de az említett fiatalok aligha voltak hercegek vagy milliomosok fiai. (Különös jelenség, hogy a 18. század közepe óta Európában és az Egyesült Államokban a komoly irodalom – és a szórakoztató irodalom – olvasóinak többsége isnők. Hatalmas hatást gyakorolt ​​magára az irodalomra ez a közönség.)

Érdekes bejegyzések